Definicja marketingu jest nieodłącznie związana z pojęciem marketingu mix. Pod tym terminem kryje się zestaw instrumentów marketingowych, określanych (od pierwszych liter angielskich słów), regułami 4P lub 5P. Podstawą, w takim ujęciu marketingu, są więc: Product- produkt, Price- cena, Place- dystrybucja, Promotion- promocja i- dodatkowy element, rozszerzający tę koncepcję to People- ludzie, u których najważniejsze są kwalifikacje i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Przesłanie płynące z zasad 4 i 5P jest takie, że dany produkt winien mieć cenę na odpowiednim poziomie, być sprzedawany w nadającym się do tego miejscu, a handel nim powinna poprzedzać (i towarzyszy mu) odpowiednia promocja. Na każdym poziomie operowania produktem, istotny jest kompetentny personel, wypuszczający towar na rynek.

Gdy mowa w definicji marketingu mix o produkcie, należy wspomnieć, że rola marketingu coraz częściej sprowadza się do rozbudzania nowych potrzeb, aby wzbogacić swój asortyment o innowacyjny towar czy usługę. Choć nadal podstawową funkcją marketingu jest innowacyjna odpowiedź na już zastane zapotrzebowanie. Strategia produktu obejmuje takie obszary jak zarządzanie pojedynczym produktem lub całą ich gamą (portfelem), implementację nowych produktów, kształtowanie design produktu oraz ideę opakowania, budowania, pozycjonowania oraz wzmacniania marki na rynku. Obecnie, obserwujemy tendencję do wzmożonego nacisku na jakość i technologię wykonania produktu, jej zaawansowanie i np. proekologiczny charakter.

Cena, jako kolejny z elementów definicji marketingu, ujętej jako mix narzędzi, stanowi pieniężną wartość oferowanych przez dana firmę towarów/ usług. Cena jest ściśle powiązana ze zmianami w obszarze któregokolwiek z elementów marketingu mix. Oznacza to, że zmiana opakowania lub wagi produktu będzie miało relatywny wpływ na finalną wycenę towaru przez przedsiębiorstwo. Na cenę produktu złożą się także koszty związane z reklama i dystrybucją towarów w miejsca sprzedaży. Na kwestie dystrybucyjne składają się takie czynniki, jak choćby korzystnie z usług pośredników pomiędzy producentem a przyszłym klientem w dostarczaniu towaru/ usługi (hurtownie, sprzedaż detaliczna). Producent może włączać się aktywnie w merchandising (sposób eksponowania towaru w sklepie) lub skorzystać z możliwości franchisingu (tj. udostępniania przez franchisodawcę receptur, wiedzy i marki franchisobiorcy, który angażuje własny personel i kapitał). Istotna jest tez sama lokalizacja przedsiębiorstwa, jego zorientowanie względem węzła komunikacyjnego i otaczające je warunki urbanistyczne, biznesowe oraz naturalne. Definicja marketingu mix podaje również promocję. Najczęściej bywa ona ujmowana, jako: reklama, sprzedaż bezpośrednia, promocja uzupełniająca sprzedaż, public relations, marketing bezpośredni. Istnieje jednak i inne postrzeganie promocji. Rozróżnia się w nim instrumenty pośrednie- Above the Line (ATL), tj. działania pośrednie, z wykorzystaniem mediów tradycyjnych, jak radio, telewizja, prasa, outdoor, indoor. Marketing ten nie ma silnie sprecyzowanej grupy odbiorców. Drugą grupę stanowią akcje marketingowe spod znaku Below the Line (BTL), czyli bezpośrednie, często niestandardowe praktyki promocyjne, z konkretnym, zawężonym targetem. Piąty element z definicji marketingu mix to ludzie (People). Stają się oni szczególnie ważni w społeczeństwie informacyjnym, gdzie wiele usług opiera się na sprzedaży wiedzy. Bycie profesjonalnym i gruntownie wykwalifikowanym pracownikiem, chcącym zdobywać ciągle nowe umiejętności niezwykle wzbogaca kapitał firmy o charakterze materialnym i know-how. Wiedza o rynku, branży, w której działa firma i fachowa wiedza odnosząca się do oferowanych prze nią produktów to klucz do sukcesu innowacyjnej firmy. Dlatego też, wiele przedsiębiorstw, stawia dziś na rozwój pracowników, nie tylko w zakresie umiejętności twardych, ale także na zdobycie przez nich wysokich kompetencji, głównie z zakresu komunikacji międzyludzkiej, medialnej i komunikowania produktu.

Aktualnie, definicja marketingu mix zawiera w sobie jeszcze dwa dodatkowe czynniki: proces i świadectwo materialne. Na proces składa się taki ciąg zdarzeń, w którym analizuje się potencjalnego klienta, dociera się do niego za pomocą działań promocyjnych, odpowiada na jego zakupową potrzebę, a w końcu zapewnia mu się opiekę posprzedażową. Jako sukces rozpatruje się proces o charakterze powtarzalnym, kolistym, gdzie usatysfakcjonowany klient wraca po produkt i sprawdzoną obsługę. Dowód materialny, z kolei, można scharakteryzować, jako czynnik, który pozwala nam odebrać przedsiębiorstwo, jako pozytywne zjawisko rynkowe. Działania w tym zakresie opierają się na budowie dobrego wizerunku, poprzez wybór dobrej lokalizacji i prestiżowego sąsiedztwa, eleganckie wnętrza, ładne uniformy pracownicze lub schludny ubiór personelu, itp.

Definicja marketingu mix może opierać się również na innych hasłach. Znana jest koncepcja, zwana 4C- Customer Value (wartość dla klienta), Cost (koszt), Convenience (wygodny sposób nabywania), Communication (komunikowanie się, prowadzenie dialogu). Pierwszy element skupia się na tym, co pożądane przez konsumenta, co reprezentuje jakąś wartość dla klienta i może go zadowolić. W ten czynnik wpisany jest także udział konsumenta w kreowanie produktu finalnego. Istotną kwestią w takim ujęciu jest analizowanie oczekiwań konsumenckich. Koszty, natomiast, stają się tą przestrzenią działań marketingowych, w których przedsiębiorstwa- ze względu na rosnącą podaż- maja coraz mniejsze pole manewru i są zmuszone niejako do ciągłych działań na rzecz obniżania cen. Sama dystrybucja, przy dużej konkurencyjności i konsumpcyjnym podejściu do życia współczesnych społeczeństw, już nie wystarcza. Kto myśli o wygodzie konsumenta, trafia w dziesiątkę. Szybciej nabędzie on produkt, który pozwoli mu, za sprawą innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży i dostarczenia, zaoszczędzić czas i energię, stąd coraz popularniejsze zakupy przez Internet, nawet te spożywcze. Stąd także, rosnące, jak grzyby po deszczu, centra handlowe, skupiające w swoich wnętrzach całą gamę usług i towarów, aby wygodny klient znalazł wszystko pod jednym dachem. Zaś komunikacja obliczona na dialog pełniej, niż klasyczny marketing mix z reklamą, wpisuje się w ideę marketingu partnerskiego, gdzie ludzie, chcą, aby producenci, liczyli się z ich opinią przy tworzeniu nowych produktów i ofert. Komunikacja, tworzenie platform dla interaktywnej relacji z konsumentem jest teraz najgłębiej penetrowanym obszarem w marketingu.