Wraz z coraz szerszym wykorzystaniem Internetu i narzędzi mobilnych do praktyk marketingowych, wzrasta znaczenie marketingu zindywidualizowanego.

Definicja marketingu zorientowanego na indywidualność i jego przykłady, według Pilarczyka i Mruka, mogą być następujące: Jej [koncepcji] istota sprowadza się do uzgodnienia i dostosowania oferty przedsiębiorstwa do indywidualnych potrzeb nabywcy.

Definicja marketingu – coraz szersze wykorzystanie Internetu i narzędzi mobilnych

Definicja marketingu – coraz szersze wykorzystanie Internetu i narzędzi mobilnych

Firma budująca supermarkety nie ma standardowej oferty, lecz każdorazowo uzgadnia parametry z inwestorem. Firma Nike oferuje swoim klientom dostosowanie obuwia sportowego do ich potrzeb (np. wybór koloru, napisu, modelu itp.) (zob. H. Mruk, R. Nestorowicz, Uwarunkowaniach działań marketingowych, [w:] Kompednium wiedzy o marketingu…, s.15).

Definicja marketingu ewoluuje poprzez rozszerzenie- marketing w Internecie uwypukla bowiem nowe aspekty promocji towarów i usług, oferuje innowacyjne narzędzia i techniki reklamy, sprzedaży i dystrybucji. Koszty, które -w związku z wprowadzaniem swojej działalności do sieci -ponosi firma są często stosunkowo niskie, a mogą przynieść przedsiębiorstwu naprawdę wymierne profity.